RIB tur 3+ timar

Turen startar i Eidfjord Hamn etter påkledning, og ein kort sikkerheits gjennomgang. Deretter vil turen gå til Osafjorden, og seinare Ulvikfjorden. Me vil ha fleire stop undervegs, utan å gå ut av båten, der båtføraren vil fortelja litt om det me ser. Det kan være lurt å ha fotoapparat lett tilgjengeleg. Osafjorden er ein langstrakt fjord med fleire veglause småbruk, og det kan være aktuelt å gå i land her for å sjå på kulturhistoriske stader dersom været og passasjerane sin fysikk tillèt det. Etter Osafjorden så fortset me til Ulvik Hamn der me gjer ein lengre stopp, og tilrettelegg for  eit besøk på Siderruta.  Siderruta er tre lokale siderprodusentar i Ulvik som har opna gardane sine for besøk, sider smak og sal.  Denne turen vil væra tilgjengeleg i perioden 01.06-31.08.

FraNOK 1'595
Bestill nå!

RIB tur 30 minutter

Denne turen er forbeholdt grupper på 18-24 personar som me kjøyrer to turar for i løpet av ein time. Når båten stoppar innerst i Simadalsfjorden så befinn me oss ved eit av Noregs største kraftverk, der  produksjonen går føre seg inne i fjellet. Me vil fortelje litt om kraftstasjonen, og sette det i samanheng med andre serverdigheiter som me ikkje når med båten, slik som Vøringsfossen, Hardangerjøkulen og Sysendammen.  Simadalsfjorden er visuelt flott, med sine bratte fjellsider og fleire små fossar. Når me seinare plasserer oss midt ute i Eidfjorden vil me sjå Eidfjord samfunnet, fjellgardane Kjeåsen og Skår, Hardangerbrua og Hardangerjøkulen. Der vil me fortelje litt om kva som har forma naturen, folk og samfunnet me ser. Ein tur med oss kan sikkert påverka kva du vil sjå og gjera etter at du kjem på land att.

FraNOK 395
Bestill nå!

RIB tur 60 minutter

Turen startar i Eidfjord Hamn etter påkledning, og ein kort sikkerheits gjennomgang. Me vil ha fleire stop undervegs, utan å gå ut av båten, der båtføraren vil fortelja litt om det me ser. Det kan være lurt å ha fotoapparat lett tilgjengeleg.  Ein stopp vil være i Hotle der det går geiter ute som kjem ned til båten, ved ein annan stopp er det ofte kobbe å sjå i sjøen eller på land. Det er eit rikt fugleliv i Eidfjorden av spesielt sjøfugl, men dette varierer også litt med årstidene. Når båten stoppar innerst i Simadalsfjorden så befinn me oss ved eit av Noregs største kraftverk, der  produksjonen gjeng føre seg inne i fjellet. Me vil fortelje litt om kraftstasjonen, og sette det i samanheng med andre serverdigheiter som me ikkje når med båten, slik som Vøringsfossen, Hardangerjøkulen og Sysendammen.  Simadalsfjorden er visuelt flott, med sine bratte fjellsider og fleire små fossar. Når me seinare plasserer oss midt ute i Eidfjorden vil me sjå Eidfjord samfunnet, fjellgardane Kjeåsen og Skår, Hardangerbrua og Hardangerjøkulen. Der vil fortelje litt om kva som har forma naturen, folk og samfunnet me ser. Ein tur med oss kan sikkert påverke kva du vil sjå og gjera etter at du kjem på land att. Eit alternativ til kraftstasjonen i Simadalsfjorden, er å køyre ut til Hardangerbrua for å studere den frå sjøen.  Her er mykje å fortelje om byggeprosess og dimensjonar. Undervegs dit passerer me ein foss som kjem nesten oppi båten på ein regnværsdag, og stadar med kulturhistorisk betydning.  Det vert ikkje tid til Simadalsfjorden og Hardangerbrua på same tur, så passasjerane eller vindtilhøve påverkar dette.

FraNOK 620
Bestill nå!